July 27

Sutarčių su įstojusiais studijuoti į Panevėžio kolegiją pasirašymas

Studento statusą įgysite tik tada, kai pasirašysite sutartį su Kolegija.

Atvykstant pasirašyti sutarties su savimi reikia turėti:

– 2 fotonuotraukas (3×4 cm);

– brandos atestato ar kito vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą ir jo kopiją;

– asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir jo kopiją;

– dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopiją;

– papildomus dokumentus, suteikiančius stojančiajam teisę į papildomus balus ir lengvatas ir jų kopijas;

– sutarties registravimo mokesčio įmokos kvitą.

Pakviestas studijuoti asmuo, pasirašydamas sutartį su Panevėžio kolegija, moka 100 Lt sutarties registravimo mokestį. Šis mokestis mokamas į Panevėžio kolegijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT13 7300 0100 7417 2424, ,,Swedbank” AB, banko kodas 73000, mokėjimo paskirtis – sutarties registravimo mokestis. Įmoką galite susimokėti tiek internetu (atsispausdinkite įmokos išrašą), tiek banke.
Sutarčių pasirašymas vyks liepos 28-31 d. nuo 9-16 val. adresu Laisvės a. 23, Panevėžys, II aukštas.
Sutarčių pasirašyme dalyvauti būtina, kitaip neteksite studijų vietos į kurią buvote pakviestas. Sutartis už Jus taip pat gali pasirašyti notariškai įgalioti asmenys.
 Likusių laisvų vietų paskelbimas – rugpjūčio 1 d.

Papildomas priėmimas – rugpjūčio 1-4 d. (galės dalyvauti tik asmenys, bendrojo priėmimo sistemoje užsiregistravę iki liepos 21 d.)

Tikslinis priėmimas (į likusias valstybės nefinansuojamas vietas) – nuo rugpjūčio 11 d.Copyright © 2014. All rights reserved.

Posted 2014/07/27 by pankosa in category "Naujienos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *