September 3

Registracija socialinėms stipendijoms gauti

Prasideda registracija socialinėms stipendijoms gauti 2013/2014 m.m. rudens semestre. Registracijos laikas nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 10 d. imtinai.

Registracija vyks tik elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo internetiniame puslapyje adresu www.vsf.lt.

Paraiškų pildymas socialinei stipendijai gauti prasidės rugsėjo 15 dieną. Tik tada bus aktyvuotas prisijungimas prie fondo informacinės sistemos.

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:

• yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
• aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

• yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;
• turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
• yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.

Socialinės stipendijos dydis – 3 BSI (šiuo metu 390 Lt. per mėnesį). Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą. Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki aukštosios mokyklos nurodytos semestro pabaigos datos.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

• studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos;
• nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
• suteikus studentui akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
• atsiradus ir (arba) paaiškėjus Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo 5 punkte nustatytoms aplinkybėms, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta socialinė stipendija.

SMULKESNĖ INFORMACIJA – PANEVĖŽIO KOLEGIJOS STUDIJŲ CENTRE, LAISVĖS A. 23, I AUKŠTAS, 110 ir 117 KAB.

Studijų centro vadovė Dalia UrbonienėCopyright © 2014. All rights reserved.

Posted 2013/09/03 by pankosa in category "Naujienos