April 4

Apie mus

pankosaženklas

 

Panevėžio kolegijos Studentų atstovybė – ne pelno siekianti organizacija

PankoSA tikslai

  • aktyviai dalyvauti mokslo ir profesinio tobulinimo procese, kuriant demokratinę švietimo sistemą, atitinkančią studentų interesus ir garantuojančią jų teisių apsaugą;
  • siekti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos studentų mokymuisi, jų socialiniams, ekonominiams ir dvasiniams poreikiams tenkinti;
  • skatinti ir vykdyti studentų tarptautinį bendradarbiavimą, neformalų ir pilietinį ugdymą;
  • aktyviai dalyvauti įtvirtinant, realizuojant ir ginant studentų teises ir laisves Panko bei už jos ribų;
  • palaikyti istoriškai nusistovėjusias ir kurti naujas studentiškas tradicijas.

PankoSA uždaviniai

  • dalyvauti studijų proceso organizavime, studijų programų rengime;
  • rūpintis studentų kultūriniu gyvenimu ir poilsiu;
  • remti ir skatinti bendradarbiavimą su kitų aukštųjų mokyklų studentais bei studentų ir jaunimo organizacijomis;
  • organizuoti (dalyvauti) tarptautinius, nacionalinius ir vietinio lygio studentų susitikimus ir akcijas, seminarus, konferencijas, kultūrinius, sporto ir kitus renginius;
  • ugdyti studentų sąmoningumą;